Η μουσική ως βασικό συστατικό για την ανάπτυξη των παιδιών αλλά και για τις σχέσεις των γονιών με τα παιδιά τους!

Εξαιτίας του ιδιαίτερου ενδιαφέροντος που παρουσιάζουν οι επιδράσεις της μουσικής στον εγκέφαλο,  έχει αναπτυχθεί ειδικός επιστημονικός κλάδος που λέγεται νευρομουσικολογία.

Read more